Халықаралық ғылыми-практикалық конференция"Психикалық денсаулық. Психоәлеуметтік аспектілер"        Международная научно-практическая конференция «Ментальное здоровье. Психосоциальные аспекты»

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ"ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ. ПСИХОӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТІЛЕР"

“Психикалық денсаулық саласында жұмыс істейтін мамандар қауымдастығы" РҚБ (бұдан әрі-"ПДСЖІМҚ" РҚБ) Сізге өзінің құрметін білдіреді және "ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ. ПСИХОӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТІЛЕР"халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын ұйымдастыруға және өткізуге қатысуға шақырады.
Өткізу орны: «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті» КЕАҚ Төле би көш., 94.,Алматы қ., Қазақстан.

Осы конференцияның мақсаты - ғылыми жетістіктермен алмасу және психиатрия, наркология, психотерапия және клиникалық психологияның өзекті мәселелерін талқылау.

Өткізу форматы: күндізгі (эпидемиологиялық жағдай қолайсыз болған жағдайда конференция толығымен қашықтық форматқа ауыстырылады). 

Конференция тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.
Конференцияға: С.Ж.Асфендияров ҚазҰМУ-дың әріптес ЖОО-лары қатысуды жоспарлап отыр, ҚР ДСМ және ҚР БҒМ өкілдері, Дүниежүзілік психиатриялық қауымдастықтың басшылығы, Орталық Азия елдерінің бас психиатрлары, шетелдік ғалымдар мен дәрігерлер, психикалық денсаулық сақтау қызметінің өңірлік ұйымдарының делегациялары, ҚР медициналық жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамы және барлық мүдделі тұлғалар.

Ұйымдастырушылар:

1. «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті» КЕАҚ

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы» ШЖҚ РМК

3. «Қазақстан Республикасының психикалық денсаулық саласында жұмыс істейтін мамандар қауымдастығы» РҚБ.РОО «Ассоциация специалистов, работающих в сфере психического здоровья» (далее РОО «АСРСПЗ») выражает Вам свое уважение и приглашает принять участие в организации и проведении Международной научно-практической конференции «Ментальное здоровье. Психосоциальные аспекты», которая состоится 28-29 сентября 2023 г. в НАО «Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», ул. Толе би 94, г. Алматы, Казахстан.

Целью настоящей конференции является обмен научными достижениями и обсуждение актуальных проблем психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии.   

Формат проведения: очный (в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки конференция будет полностью переведена в дистанционный формат). Языки конференции: казахский, русский, английский.  

В конференции планируют принять участие вузы-партнеры КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова, представители МЗ РК и МОН РК, руководство Всемирной психиатрической ассоциации, главные психиатры Центрально Азиатских стран, зарубежные ученые и врачи, делегации региональных организаций службы охраны психического здоровья, профессорско -преподавательский состав медицинских вузов РК и все заинтересованные лица.

Организаторы: 

 • РГП на ПХВ «Республиканский научно – практический центр психического здоровья» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
 • НАО «Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»
 • Ассоциация специалистов, работающих в сфере психического здоровья Республики Казахстан.